Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Isojoen kunnan kuulutukset

Takaisin

Lakiakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavamuutoksen vireilletulo ja oas:n nähtävilläolo
KUULUTUS YLEISKAAVAMUUTOKSEN VIREILLETULOSTA JA OAS:n nähtävilläolosta
LAKIAKANKAAN TUULIVOIMAPUISTON YLEISKAAVA


Kaavoituksen tavoitteena on muuttaa lainvoimaisia Lakiakangas I ja Lakiakangas II tuulivoimapuistojen osayleiskaavoja. Lainvoimaiset kaavat sallivat Lakiakankaan hankealueelle yhteensä 33 tuulivoimalan rakentamisen.

Kaavamuutoksen tavoitteena on nostaa voimaloiden kokonaiskorkeutta sekä tarkistaa tarvittaessa voimaloiden sijoittelua ja määrää kaava-alueella. Kaavamuutoksen tavoitteena on myös yhdistää Lakiakangas I ja Lakiakangas II osayleiskaavat yhdeksi tuulivoimaa koskevaksi yleiskaavaksi Isojoen kunnan alueella.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma asetetaan nähtäville 17.5.–16.6.2017 väliseksi ajaksi Isojoen kunnanvirastoon osoitteeseen Teollisuustie 1 A, 64901 Isojoki sekä kunnan kotisivuille osoitteeseen www.isojoki.fi/Asuminen ja rakentaminen/Kaavoitus/Nähtävillä

Osallisilla ja muilla kunnan jäsenillä on mahdollisuus nähtävilläoloaikana esittää mielipiteensä nähtävillä olevasta aineistosta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta mahdollisesti esitettävät mielipiteet tai lausunnot on toimitettava Isojoen kunnanvirastoon (os. Kunnanhallitus, PL 23, 64901 Isojoki) tai sähköpostitse osoitteeseen kunnanhallitus@isojoki.fi, 16.6.2017 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja asiasta:
• Isojoen kunta: kunnaninsinööri Valter Enqvist, puh.040 0721 348, valter.enqvist@isojoki.fi
• FCG Suunnittelu ja tekniikka: Susanna Paananen puh. 044 704 6280, susanna.paananen@fcg.fi
Katso asiakirajat täältä
17.05.17


Oletko myymässä kiinteistöä? - Käytä hyväksesi ilmaista tiedotuskanavaa