Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Asiointi

 • KELA
  Kelan internetpalvelu auttaa kansalaisia ymmärtämään sosiaaliturvan heille antamia oikeuksia ja velvollisuuksia sekä ennakoimaan tulevia muutoksia. Kelan sähköisten asiointipalvelujen avulla kansalaiset voivat nopeasti ja vaivattomasti selvittää mahdollisuutensa saada etuutta, tarkistaa omat etuustietonsa ja hoitaa etuusasiointinsa.
   
 • Laki24
  Laki24.fi on lakialan verkkopalvelu, joka sisältää yli 1000 ilmaista lakiartikkelia.
  Palvelusta löytyy lisäksi yleisimmät oikeudelliset asiakirjat, lakipuhelin sekä suosittu keskusteluryhmä. Verkkopalvelussa on myös hae asianajaja / lakimies ? hakulaite, jolla asianajotoimistot löytyvät nopeasti.
   
 • Tienkäyttäjän linja ja liikenteen asiakaspalvelu
  Tien kuntoon tai tien kunnossapitoon liittyvät ilmoitukset voi tehdä sähköisesti osoitteessa www.palautevayla.fi. Sähköinen ilmoitus välittyy liikenteen asiakaspalveluun, jossa ilmoituksia käsitellään arkisin klo 8-16. Kaikki ilmoitukset välitetään alueurakoitsijalle, joka päättää tarvittavista toimenpiteistä tielle asetettujen laatuvaatimusten perusteella. Palveluihin kuuluvia ilmoituksia ovat esimerkiksi maanteiden päällystevauriot (kuopat, reiät), tiellä oleva vesi, tielle kaatunut puu tai erittäin liukas tie.
  Kiireellisistä ja liikennettä selvästi vaarantavista ongelmista tiestöllä voi ilmoittaa soittamalla
  numeroon 
  0200 2100 (24 t/ vrk). Ilmoittajilta pyydetään tarkka tieto ongelman sijaintipaikasta ja yhteystiedot.
   
 • Maa- ja Metsätalousministeriö Viljelijöiden hakulomakkeita. Lomakkeisiin...
   
 • Ota Kantaa
  Otakantaa.fi valtionhallinnon sähköinen kansalaisfoorumi, jolla kansalaiset voivat kommentoida hallinnossa käynnistyviä tai käynnissä olevia hankkeita, lainsäädäntöuudistuksia tai muita hallinnon ajankohtaisten toimenpiteiden valmistelua.
   
 • Poliisi
  Rikosilmoituksen voi jättää myös sähköisesti Poliisi.fi sivustolla (ei sovellu kiireellisiä toimenpiteitä vaativiin tapauksiin. Sähköinen rikosilmoitus poliisille...
  Sivustolta löytyy tietoa liikenteestä, luvista sekä ajankohtaiset poliisin tiedotteet.
   
 • Posti
  Posti.fi sivustolta löytyy tietoa postiin ja postitukseen liittyvistä asioista. Postin hakutoiminnon avulla löydät Postin toimipaikan osoite- ja aukiolotietoineen. Voit käyttää hakuehtona postinumeroa, kaupungin tai kunnan nimeä tai kaupunginosan (/kunnan osan) nimeä.
  Postin haku toimintoon...
   
 • Suomi.fi
  Suomi.fi julkisen hallinnon portaali tarjoaa luotettavaa perustietoa asioimisesta viranomaisten kanssa, yhteiskunnasta palveluista ja sosiaaliturvasta.
  Suomi.fi-portaalista löytyy myös entisen lomake.fi sivuston kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille tarkoitettuja  valtionhallinnon organisaatioiden sekä kuntien lomakkeita ja sähköisiä asiointipalveluita
   
 • Työeläke
  Työeläke.fi:ssä voit tarkastella palvelussa työeläkkeesi perusteena olevia työskentely- ja ansiotietoja sekä varmistaa, että kaikki tietosi ovat rekisterissä ja ne ovat oikein. Aikanaan maksettava työeläkkeesi lasketaan otteella olevien tietojen perusteella. Nyt verkossa myös työeläkeotepalvelu.
   
 • Valtion säädöstietopankki
  Finlex sivusto sisältää tietoa mm. lainsäädännöstä, kotimaisten ja eurooppalaisten tuomioistuinten ratkaisuja oikeuskäytännöistä sekä viranomaisten päätösaineistoja.
  Hallituksen esitykset-osio sisältää hallituksen esitysten tekstit suomeksi v. 1992 alkaen.
   
 • Vero
  Verohallinnon sivuilta Vero.fi löytyy tietoa verotukseen liittyen. Sivuilta löytyy ePalveluja ja laskureita veroasioihin liittyen. Uuden verokortin voit tilata esimerkiksi palkkaa, sivutuloa, etuutta tai merityötuloa varten.
   
 •  Liikenne- ja viestintävirasto Traficom
  (ficora.fi) ylläpitää sähköisten viestintäverkkojen toimivuuden ja tietoturvan tilannekuvaa ja tiedottaa mahdollisista tietoturvauhista. Tavoitteena on niin ikään lisätä kansalaisten ja yritysten tietoturvaosaamista ohjeistuksen ja kuluttajatapahtumien, kuten Kansallisen Tietoturvapäivän, avulla.

Digi- ja väestötietovirastoksi 
Väestörekisterikeskuksen sivuilla VRK.fi löytyy sähköisiä palveluita mm. muuttoilmoitus sekä omien väetörekisteriin tallenttujen omien tietojen tarkistus.
Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa tarpeiden mukaisesti.

 

 Muita palveluja