Ajankohtaista

 

Takaisin

ISOJOKISTEN YKSINYRITTÄJIEN TUKI

Hakulinkki alla
https://bit.ly/34Jdya7

Voit avata linkin myös Isojoen kunnan kotisivuilta kohdasta elinkeinopalvelut
Hallitus on linjannut 8.4.2020 kehysriihessään, että kuntien kautta kohdennetaan 250 milj. euron tuki yksinyrittäjille. Avustuksen tarkoituksena on vakauttaa koronaepidemian aiheuttamaa häiriötilannetta yrityksissä.
Tukea haetaan siitä kunnasta, jossa yritys on kirjoilla. Hae avustusta yllä olevan hakulinkin kautta. Hakulinkki on avattu 14.4.2020. Mikäli et voi hakea sähköisen hakulomakkeen kautta, ota yhteys elinkeinoasiamies Carita Latikkaan. Yhteystiedot löytyvät tämän ohjeen lopusta. Avustuksen maksatuksia aletaan tekemään heti, kun kunta on saanut valtionapupäätöksen.
KENELLE?
AVUSTUS ON TARKOITETTU YRITTÄJÄLLE, JOKA
-harjoittaa yksin taloudellista toimintaa
-on yrittäjä tai ammatinharjoittaja
-jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa, mukaan lukien freelanceryrittäjät
-on päätoiminen yrittäjä, riippumatta toiminnan oikeudellisesta muodosta ja rahoitustavasta.
AVUSTUS ON TARKOITETTU PÄÄTOIMISILLE YRITTÄJILLE
-yrittäjä on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään vuosittaisen 20 000? yrittäjätulon tai laskutuksen. Jos yritys on aloittanut alle 6 kk sitten, tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000? laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.
-Yksinyrittäjäavustusta myönnetään yrittäkohtaisesti. Mikäli yrittäjällä on useita yrityksiä, joissa hän työskentelee yksin, avustusta myönnetään sille yritykselle, jossa hän työskentelee päätoimisesti.
EDELLYTYKSET
YKSINYRITTÄJÄN TALOUDELLINEN TILANNE JA LIIKEVAIHTO OVAT HEIKENTYNEET KORONAEPIDEMIAN TAKIA 16.3.2020 JÄLKEEN.
-Avustuksen myöntämisen edellytyksenä on, että yrityksen merkittävästi heikentynyt taloudellinen tilanne ja alentunut liikevaihto johtuvat koronaepidemiasta 16.3.2020 jälkeen. Tämä tulee esittää hakemuksessa. (todennetaan jäljennöksillä kirjanpidosta ja/tai tiliotteista (kulut ja myyntituotot).
-Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30% pysyttyään lähes samalla tasolla edellisen 12 kuukauden ajanjaksolla.
YKSINYRITTÄJÄLLA ARVIOIDAAN OLEVAN EDELLYTYKSET KANNATTAVAAN LIIKETOIMINTAAN
-Kannattavaan toimintaan arvioidaan olevan edellytykset, mikäli yritystoiminta on ollut kannattavaa vuoden 2019 tilinpäätöksen tai veroilmoituksen mukaan (hakemukseen tulee liittää tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus. Jos yrityksen toiminta on alkanut 31.12.2019 jälkeen, on toimitettava muu luotettava selvitys (jäljennös kirjanpidosta ja tiliote). Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.
-Mikäli yrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi (tämä suunnitelma laitettava hakemuksen liitteeksi).
MIHIN TARKOITUKSEEN AVUSTUSTA VOI HAKEA
-Avustus on 2000 euron suuruinen kertakorvaus yksinyrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin, kuten yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja muut toimistomenot. Hakijalla ei ole velvollisuutta esittää avustusta hakiessa tai jälkikäteen tositteita kustannusten syntymisestä.
-Hyväksyttävänä kuluna ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa.
-Korvaus voidaan myöntää 16.3.-31.8.2020 alkaen syntyneisiin kustannuksiin. Avustuksen viimeinen hakupäivä on 30.9.2020.
MUUTA HUOMIOITAVAA
-Kunnat ilmoittavat yksinyrittäjälle maksamansa avustukset Verohallinnolle.
-Avustuksen hakijan tulee huomioida, että kunnan hyväksyessä hakemuksen, syntyy hakijan ja kunnan välille valtionavustuslaine 7§ 3 momentin mukainen sopimus.
Avustuksen saajan tulee sopimukseen perustuen viipymättä palauttaa virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti saamansa avustus.
-Väärinkäytöstapauksessa kunta voi vaatia maksetun avustuksen palautettavaksi.
-Tuen saaja sitoutuu antamaan tarvittaessa tuen myöntäjälle tarvittavat tiedot sen varmistamiseksi, että tukea ei ole haettu tukiehtojen vastaisesti.
-Avustuksen myöntäneellä kunnalla sekä työ-ja elinkeinoministeriöllä on oikeus tarkastaa jälkikäteen, mihin tarkoitukseen tuki on käytetty.
-Jos yrittäjällä on useampi yritys, hän voi saada avustusta vain yhteen yritykseen. Tuki on kertaluonteinen
-Yksinyrittäjän tuen lisäksi hakija voi hakea laajennettua työttömyysturvaa. Yksinyrittäjän tuki ei vaikuta työttömyysetuuden saamiseen. Ilmoittaudu ensin TE-palveluihin työttömäksi työnhakijaksi ja hae sen jälkeen tukea Kelalta. Katso Kelan ohjeet: https://www.kela.fi/tyottomyysturva-korona
-Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Päätökset tuen myöntämisestä tehdään jokaisen viikon perjantaipäivänä, ellei hakijan kanssa muuta erikseen sovita.
-Isojoen kunnassa on 85 yksinyrittäjää. Työ- ja elinkeinoministeriö on varannut yhteensä 106 000 euroa tuen myöntämiseksi Isojoen kunnan yksinyrittäjille.Työ- ja elinkeinoministeriö on varannut yhteensä 106 000 e tuen myöntämiseksi Isojoen kunnan yksinyrittäjille.

Lisätietoja Elinkeinoasiamies Carita Latikka,
puh. +358 40 595 9412, carita.latikka@suupohja.fi
14.04.20
Uutisotsikot:
KORONATIETOUTTA LAPSIPERHEILLE (26.08.20)
Kasvomaskien käyttäminen ja jakelu haavoittuvimmassa asemassa oleville vähävaraisille (21.08.20)
Onko tähtäimessäsi omistajanvaihdos tai yrityksen ostaminen? (03.08.20)
LauhanvuoriHämeenkangas Geoparkista Suomen toinen UNESCO Global Geopark (10.07.20)
SUP laudat ovat saapuneet (24.06.20)
Info 1.6 aukeavista kunnan tiloista ja kesän 2020 vakivuoroista (29.05.20)
Isojoen kunnan tiedote koronavirustilanteesta / päivitys 7.5.2020 (08.05.20)
Honkajoella töitä tarjolla! (30.04.20)
50 000 euron idea - mihin investointiraha tullaan käyttämään! (23.04.20)
Lauhan Spelit on tältä vuodelta peruttu (23.04.20)
ISOJOKISTEN YKSINYRITTÄJIEN TUKI (14.04.20)
Isojoki-Äppi on nyt ladattavissa! (02.04.20)
Isojoen kunta on käynnistänyt yhteistoimintaneuvottelut (01.04.20)
Kirjakassitoiminta (30.03.20)
Kirjasto - sekä vapaa-aikatoimen uutiset (27.03.20)
Jätehuolto koronavirusaikana (25.03.20)
Ilmoittautuminen nuorten kesätyökampanjaan on alkanut! (23.03.20)
Kökkä asiointipalveluiden järjestämiseksi Isojoella (19.03.20)
Kirjastotoimi tiedottaa (19.03.20)
Tiedoksi kuntosalikävijöille! (18.03.20)

<< < > >>

Kuulutukset

Perhepäivähoitajan määräaikainen toimi haettavana 9.11.2020 mennessä (20.10.20)
Isojoen Kunta hakee PERHEPÄIVÄHOITAJAA määräaikaiseen toimeen, ensisijaisesti Kirkonkylän alueelle. Määräaikainen työ ajoittuu ajalle 1.12.2020-31.6.2021. Työn aloitusajankohdasta on mahdollista sopia.
Tarjouspyyntö aurauksista, soran, hiekan ja murskeiden toimittamisesta, maanajosta ja maankaivusta (14.10.20)

ASIOINTILIIKENTEEN REITIT 1.8.2020-31.7.2022 (14.08.20)
Paluuajat ohjeellisia.
Isojoen koulukolmiossa uusi lukuvuosi alkaa tiistaina 11.8. klo 9.00. (06.08.20)

AVI:n ympäristönsuojelulain mukainen päätös /eläinsuoja: Eero Kortesniemi (20.05.20)

Uimarantaluettelo 2020 (22.04.20)

Tiedote ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmasta (27.01.20)

Vapon ja Elyn: valitukset Helmiäisenkeitaan turvetuotantoalueen ymp.luvan muuttamiseen (18.12.19)
Vapo Oy:n E-P elykeskuksen valitukset
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 10.10.2019, nro 233/2019 (Helmikäiskeitaan
turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä laajennusalueen ympäristölupa, Isojoki,hakijana Vapo Oy).
Valtuuston kokous maanantaina 28.10.2019 klo 19.00 asialista (23.10.19)

Viitakoski Ay:n maa-aineslain ja ymp.suojelulain mukainen yhteiskäsittelyhakemus (21.10.19)

Julkipano, maa-aineslupapäätös maa-ainesten ottamiseksi 18.9.2019 (20.09.19)

Syanobakteeria Kodesjärvellä (29.07.19)
Kodesjärven uimarannalla on havaittu runsaasti syanobakteereita eli sinilevää.
Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)

Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Isojoen ja Karijoen kunnat (myöh. tilaajat) pyytävät tarjouksia Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyillä teknisillä ominaisuuksilla.
Tilojen käyttövurohakemus kevät 2019 (06.05.19)

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 4.4.,16.4. ja 29.4. nähtävillä 30.4.2019 (30.04.19)

Europarlamenttivaalit 2019 (23.04.19)
Toukokuun 26. päivänä 2019 toimitetaan Suomessa europarlamenttivaalit.
Koulukuljetustarjouspyynnöt 20.5.2019 mennessä (18.04.19)

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.2.2019 nähtävillä 17.4.2019 (17.04.19)

Ilmoitus eläinsuojan toiminnan laajentamisesta, Jasefam Oy (27.03.19)