Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

Ilmoitus päätöksen julkaisemisesta, Maanrakennus Hautala Oy

Ympäristölautakunta on 28.1.2021, § 2, tehnyt päätöksen maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteiskäsittelyhakemuksesta, joka on koskenut myös samalla alueella tapahtuvaa pilaantumattomien maa-ainesten, purkuasfaltin ja -betonin käsittelyä ja välivarastointia
Hakija: Maarakennus Hautala Oy, Pohjanpuolentie 2-4, 64810 Vanhakylä
Dnro: D/220/11.01.07/2020
Asia: Kalliokiviainesten ottaminen, käsittely ja välivarastointi. sekä samalla alueella tapahtuva muualta tuotujen pilaantumattomien maa-ainesten, purkuasfaltin ja -betonin käsittely ja välivarastointi
Päätöksen nähtävilläpito:
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta on 28.1.2021 tehnyt päätöksen maa-aineslain (555/1981) 4 § ja 4a § sekä ympäristösuojelulain 27 § ja 47a § mukaisesta yhteiskäsittelyhakemuksesta Isojoen kunnan Kärjenkoskella sijaitseville tiloille Vannasvaara RN:o 151-404-0001-0025 ja Forsman RN:o 151-404-0001-0045. Suunnitellut toiminnat sijoittuvat lähelle osoitetta Vesijärventie 1425.
Päätökseen liittyvä julkaisu liiteasiakirjoineen on nähtävillä 1.2.2021 ? 10.3.2021 Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän verkkosivuilla osoitteessa http://www.llky.fi/ -> Kuulutukset tai linkistä https://tweb-llky.seutupalvelukeskus.fi/ktwebbin/dbisa.dll/ktwebscr/kuullist_tweb.htm
Kuulutus sisältää ohjeet mahdollisten muistutusten ja mielipiteiden esittämisestä
01.02.21
Maanrakennus-Hautala-Oy.pdf
Uutisotsikot:
Isojoen kunnan koronatiedote 25.2.2021 (25.02.21)
KAIPIONRINTEEN ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ (09.02.21)
Isojoen kunnan tiedote koronavirustilanteesta 1.3.2021 saakka (05.02.21)
Kuntavaalit 2021 18.4.2021 ja ennakkoäänestys 7.-13.4.2021 (03.02.21)
Ilmoittautuminen kotiäänestykseen, ilmoittautumislomake (03.02.21)
Kuntavaalit 2021 puolueiden ehdokaslistojen julkaisemista tarkoittavat hakemukset (03.02.21)
Ilmoitus päätöksen julkaisemisesta, Maanrakennus Hautala Oy (01.02.21)
Vaalimainostila Isojoen kunnassa (21.01.21)
Isojoen kunnan koronatiedote 8.2.2021 saakka (18.01.21)
Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022 - 2027 (02.11.20)
Tieto julkisesta kuulutuksesta (02.11.20)
ASIOINTILIIKENTEEN REITIT 1.8.2020-31.7.2022 (14.08.20)
Päätös Isojoen kalastuskunnan kalastuskieltoa koskevaan hakemukseen (21.12.18)
Tietosuoja (28.05.18)
Kunnanvaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi vaalikaudelle 1.6.2017 - 31.05.2021 valitut (13.04.17)
Talteenotettujen eläinten hoito (01.06.16)

Kuulutukset

Isojoen kunnan koronatiedote 25.2.2021 (25.02.21)

KAIPIONRINTEEN ASEMAKAAVAEHDOTUS NÄHTÄVILLÄ (09.02.21)
Kunnanhallitus on hyväksynyt Kaipionrinteen asemakaavaehdotuksen
kokouksessaan 8.2.2021 § 14
Isojoen kunnan tiedote koronavirustilanteesta 1.3.2021 saakka (05.02.21)

Kuntavaalit 2021 18.4.2021 ja ennakkoäänestys 7.-13.4.2021 (03.02.21)

Ilmoittautuminen kotiäänestykseen, ilmoittautumislomake (03.02.21)

Kuntavaalit 2021 puolueiden ehdokaslistojen julkaisemista tarkoittavat hakemukset (03.02.21)

Ilmoitus päätöksen julkaisemisesta, Maanrakennus Hautala Oy (01.02.21)

Vaalimainostila Isojoen kunnassa (21.01.21)

Isojoen kunnan koronatiedote 8.2.2021 saakka (18.01.21)

Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022 - 2027 (02.11.20)
Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022 - 2027

Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot:

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
Tieto julkisesta kuulutuksesta (02.11.20)

ASIOINTILIIKENTEEN REITIT 1.8.2020-31.7.2022 (14.08.20)
Paluuajat ohjeellisia.
Päätös Isojoen kalastuskunnan kalastuskieltoa koskevaan hakemukseen (21.12.18)

Tietosuoja (28.05.18)

Kunnanvaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi vaalikaudelle 1.6.2017 - 31.05.2021 valitut (13.04.17)

Talteenotettujen eläinten hoito (01.06.16)