Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

Kaipion alueen asemakaavaluonnos nähtävillä 5.11.-7.12.2020

Isojoen kunnanhallitus on hyväksynyt Kaipion alueen kaavaluonnoksen, osallistumis- ja arviointisuunnitelman, sekä kaavaselostuksen liitteineen. Asemakaavaluonnos pidetään yleisesti nähtävillä MRL 65 §:n ja MRA 27 § mukaisesti 5.11 - 7.12.2020 Isojoen kunnan internetsivuilla osoitteessa www.isojoki.fi sekä Isojoen kunnanvirastossa virka-aikana. Asemakaava käsitellään jatkossa nimellä ?Kaipionrinteen asemakaava?.

Asemakaavoitettava Kaipion alue sijaitsee Isojoen kunnassa kuntakeskuksen
välittömässä läheisyydessä. Asemakaavoitettavan alueen pinta-ala on noin 15 ha.
Alueen lounaisreunan peltomaiseman halkaisee Isojoki. Alue rajautuu etelässä vanhaan joenuomaan. Asemakaavoitettavalle alueelle jäävä Isojoen pituus on noin 470 m. Asemakaavoitettavalla alueella ei ole aiempaa asema- tai yleiskaavaa. Alueella on voimassa ympäristöministeriön vuonna 2005 vahvistama Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava sekä maakuntavaltuuston vuonna 2016 hyväksymä Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaava II.

Asemakaavoitus koskee Isojoen kunnan omistamaa tilaa 151-402-26-27 Kaipio, yksityistä tilaa 151-402-26-26 ja osaa srk omistamasta tilasta 151-402-2-61, Kaavoitettava alue sivuaa itäreunaltaan Isojoen kuntakeskuksen (kirkonkylän) asemakaava-aluetta

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus jättää muistutukset, mielipiteet ja lausunnot kaava-aineistosta Isojoen kunnanhallitukselle 7.12.2020 klo 24.00 mennessä osoitteella Isojoen kunnanhallitus, Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki, tai sähköpostilla osoite: kunnanhallitus@isojoki.fi

Yleisötilaisuus:
Kaavaluonnoksesta järjestetään avoin yleisötilaisuus 17.11.2020 klo 18.00.
Monitoimitalon Nuopparilla os.Kristiinantie 17 A, 64900 Isojoki.

Lisätietoja antaa
Tekninen johtaja Jouni Niemi p. 040 527 3655, jouni.niemi@isojoki.fi
Kunnanjohtaja Juha Herrala p. 040 764 7870, juha.herrala@isojoki.fi

Isojoella 4.11.2020
Kunnanhallitus
Kaava-asiakirjat nähtävillä tällä
04.11.20
Uutisotsikot:
Rakennus- ja toimenpideluvat (30.11.20)
Rakennus- ja toimenpideluvat (26.11.20)
AVI:n päätös 20.11.2020 Haapajärven keskivedenkorkeuden nostaminen, Isojoki (20.11.20)
Valtuuston kokous 16.11.2020 klo 18.00 asialista (10.11.20)
Kaipion alueen asemakaavaluonnos nähtävillä 5.11.-7.12.2020 (04.11.20)
Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022 - 2027 (02.11.20)
Tieto julkisesta kuulutuksesta (02.11.20)
Isojoen Rajamäenkylän tuulivoimapuiston osayleiskaava nähtävillä (29.10.20)
ASIOINTILIIKENTEEN REITIT 1.8.2020-31.7.2022 (14.08.20)
Isojoen koulukolmiossa uusi lukuvuosi alkaa tiistaina 11.8. klo 9.00. (06.08.20)
AVI:n ympäristönsuojelulain mukainen päätös /eläinsuoja: Eero Kortesniemi (20.05.20)
Uimarantaluettelo 2020 (22.04.20)
Tiedote ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmasta (27.01.20)
Vapon ja Elyn: valitukset Helmiäisenkeitaan turvetuotantoalueen ymp.luvan muuttamiseen (18.12.19)
Valtuuston kokous maanantaina 28.10.2019 klo 19.00 asialista (23.10.19)
Viitakoski Ay:n maa-aineslain ja ymp.suojelulain mukainen yhteiskäsittelyhakemus (21.10.19)
Julkipano, maa-aineslupapäätös maa-ainesten ottamiseksi 18.9.2019 (20.09.19)
Syanobakteeria Kodesjärvellä (29.07.19)
Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)
Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)

Kuulutukset

Rakennus- ja toimenpideluvat (30.11.20)

Rakennus- ja toimenpideluvat (26.11.20)

AVI:n päätös 20.11.2020 Haapajärven keskivedenkorkeuden nostaminen, Isojoki (20.11.20)

Valtuuston kokous 16.11.2020 klo 18.00 asialista (10.11.20)

Kaipion alueen asemakaavaluonnos nähtävillä 5.11.-7.12.2020 (04.11.20)

Kuuleminen ehdotuksista tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022 - 2027 (02.11.20)
Kuuleminen ehdotuksista Lapuanjoen, Kyrönjoen, Laihianjoen ja Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmiksi vuosiksi 2022 - 2027

Kuulemisasiakirjat ja tausta-aineistot:

www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
Tieto julkisesta kuulutuksesta (02.11.20)

Isojoen Rajamäenkylän tuulivoimapuiston osayleiskaava nähtävillä (29.10.20)

ASIOINTILIIKENTEEN REITIT 1.8.2020-31.7.2022 (14.08.20)
Paluuajat ohjeellisia.
Isojoen koulukolmiossa uusi lukuvuosi alkaa tiistaina 11.8. klo 9.00. (06.08.20)

AVI:n ympäristönsuojelulain mukainen päätös /eläinsuoja: Eero Kortesniemi (20.05.20)

Uimarantaluettelo 2020 (22.04.20)

Tiedote ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmasta (27.01.20)

Vapon ja Elyn: valitukset Helmiäisenkeitaan turvetuotantoalueen ymp.luvan muuttamiseen (18.12.19)
Vapo Oy:n E-P elykeskuksen valitukset
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 10.10.2019, nro 233/2019 (Helmikäiskeitaan
turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä laajennusalueen ympäristölupa, Isojoki,hakijana Vapo Oy).
Valtuuston kokous maanantaina 28.10.2019 klo 19.00 asialista (23.10.19)

Viitakoski Ay:n maa-aineslain ja ymp.suojelulain mukainen yhteiskäsittelyhakemus (21.10.19)

Julkipano, maa-aineslupapäätös maa-ainesten ottamiseksi 18.9.2019 (20.09.19)

Syanobakteeria Kodesjärvellä (29.07.19)
Kodesjärven uimarannalla on havaittu runsaasti syanobakteereita eli sinilevää.
Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)

Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Isojoen ja Karijoen kunnat (myöh. tilaajat) pyytävät tarjouksia Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyillä teknisillä ominaisuuksilla.