Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

Isojoen kunnan tiedote koronavirusepidemiaan varautumiseksi

Tässä on Isojoen kunnan tiedote koronavirusepidemiaan varautumisesta. Lukekaa huolella. Tärkeää tietoa henkilöstölle ja kuntalaisille mm. koronavirustartuntaa epäiltäessä, matkustamisesta, hygieniasta ja kokoontumisista.
Isojoen kunnan ohje koronavirusepidemiaan varautumiseksi/päivitys 16.03.2020

Toimintaohje:

Hallitus on 16.3.2020 todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa Suomen olevan poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi. Tämän vuoksi Suomen Hallitus on linjannut lisätoimenpiteistä koronavirustilanteen hoitamiseksi Suomessa. Linjattujen toimenpiteiden tarkoituksena on suojata väestöä sekä turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta. Linjaukset ovat voimassa 13.5.2020 asti. Valtioneuvosto ja toimivaltaiset viranomaiset saattavat päätökset ja suositukset voimaan valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti.

Isojoen kunta ja kunnan johtoryhmä ohjeistavat tällä tiedotteella omaa henkilökuntaansa ja kuntalaisia Isojoella käyttöön otettavista lisätoimenpiteistä. Tässä tiedotteessa määrätyt toimenpiteet astuvat voimaan 18.3.2020 alkaen. Edellisten ohjeiden ja tiedotteiden
mukaiset toimenpiteet säilyvät edelleen voimassa, ellei niihin tässä ohjeessa tule muutoksia.

Varautumisen ja toimintaohjeen kertaus

Torju tartuntaa hyvällä käsihygienialla ja suojaamalla suusi ja nenäsi, kun yskit tai aivastat. Älä kättele. THL:n ohjeet hengitystieinfektioiden ehkäisyyn ja hyvään
käsihygieniaan ovat tämän julkaisun liitteenä. Kunnan työyksikköjä pyydetään kiinnittämään erityistä huomiota siisteyteen. TTL:n ohjeistus siivoukseen löytyy tästä.

Jos epäilet hoitoa vaativaa koronavirus- tai kausi-influenssatartuntaa, puhelinsoitto on tässä tilanteessa ainoa oikea tapa ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Soita ensisijaisesti ympärivuorokautiseen päivystysnumeroon 116 117 tai ajanvarauksellisen kiirevastaanoton numeroon 06 24133200 (ma-su 8-22). Älä hakeudu hoitoon ennen soittamista, puhelimessa sinulle annetaan ohjeet, kuinka toimia. Mikäli Sinulla on yleistä kysyttävää tai kaipaat lisätietoa koronavirukseen liittyen, Sinua palvelee valtion yhteinen puhelinneuvonta numerossa 0295 535 535 (ark. 8-12, la 9-15).

Älä tule työpaikalle tai kokoukseen, jos olet saanut äkillisen hengitystieinfektion, ts. flunssan oireita, kuten kuumetta, yskää tai hengenahdistusta. Isojoen kunnan työntekijä tai viranhaltija voi toistaiseksi omalla ilmoituksella sairastaa viisi työpäivää ja tarvittaessa
pidempää sairauslomaa, tulee ottaa yhteyttä terveydenhuoltoon. Edellisen tiedotteen mukaiset rajoitukset matkustamiseen säilyvät edelleen voimassa. Ulkomaille matkustaneen ei tule saapua suoraan työpisteelleen, vaan hänen on sovittava työhön
palaamisesta erikseen esihenkilön kanssa. Noudatamme 2 viikon varoaikaa.

Varhaiskasvatus ja koulut

Isojoen päiväkodin toiminta jatkuu ennallaan. Varhaiskasvatuksen yksikkömme on auki normaalisti. Niiden vanhempien, joiden on mahdollista järjestää lasten hoito kotona, suositellaan menettelemään niin.

Koulukolmion tilat suljetaan ja lähiopetus keskeytetään. Poikkeuksellisesti kuitenkin järjestetään koulussa järjestettävä esiopetus sekä perusopetuksen 1-3 luokkien lähiopetus niiden vanhempien lapsille, jotka työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta
kriittisillä aloilla (esimerkiksi terveydenhuollon, pelastustoimen ja ruokahuollon henkilökunta). Lisäksi poikkeuksena järjestetään erityisen tuen päätöksen saaneiden oppilaiden lähiopetus sitä tarvitseville, kuitenkin niin että ne vanhemmat ja huoltajat,
joiden on mahdollista järjestää lapsen hoito kotona, menettelevät näin. Edellä mainitut järjestelyt tulevat voimaan keskiviikkona 18.3.2020.

Opetus ja ohjaus järjestetään poikkeuksellisin opetusjärjestelyin. Koululaisia ja vanhempia on ohjeistettu ottamaan tarvittavat kirjat ja välineet kotiin. Opettajille on annettu ohjeet etäopetukseen. Mahdollisuuksien mukaan käytämme sähköisiä oppimisalustoja, mutta yksi tärkeimmistä etäopetuksen välineistä on Wilma. Opetushenkilökunta toimii annetun
ohjeen mukaisesti. Opetushenkilöstö käy tarvittavia toimenpiteitä ja tilannetta vielä läpi tiistaina 17.3.2020 rehtorin johdolla.

Vierailut, kokoontumiset ja muut ohjeet

Palveluasumisen, kotihoidon ja kehitysvammahuollon yksiköissä Koivukartanossa, Kultatähkässä, Willa Wilmassa, Willa Waltterissa ja Mäntyrinteessä vierailut kielletään.
Vierailujen sijaan kannustamme omaisia ja läheisiä soittamaan läheiselleen. Myös kunnan virastotalon ovet suljetaan ulkopuolisilta vierailuilta. Tarvittaessa asiointi hoidetaan puhelimella ja/tai ajanvarauksella puhelimitse. Henkilökunnan yhteystiedot löytyvät
kunnan internet-sivuilta.

Hallituksen ohjeistuksen mukaisesti, kaikki julkiset kokoontumiset tulee rajoittaa kymmeneen henkilöön. Tätä suuremmat kokoukset ja kokoontumiset suositellaan
toteutettavaksi muilla tavoin, esimerkiksi etäkokouksina. Lisäksi tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla suositellaan välttämään. Hallituksen toimintaohjeen mukaisesti, kaikkia yli 70-vuotiaita velvoitetaan pysymään erillään kontakteista muiden ihmisten kanssa, mikäli se on mahdollista.

Kaikki kunnan omistamat tilat suljetaan 13.4.2020 saakka. Tämä koskee esimerkiksi nuorisotila nuopparia, liikuntahallia, kuntosalia, kirjastoa, kivikoulua ja ampumarataa. Isojoki-viikot perutaan kunnan järjestämien tapahtumien osalta. Suosittelemme toiminnan järjestämistä
Isojoki-viikkojen aikana suunnitelleiden muiden tahojen noudattavan yleisiä suosituksia ja määräaikoja Suomen hallituksen ohjeistuksen mukaisesti.

Kaikkien kunnan työntekijöiden on suoritettava työnsä etätyönä, joilla on siihen mahdollisuus. Etätyön mahdollisuuksista ja tarkemmista toimintatavoista on hyvä
keskustella etukäteen esimiehen kanssa.

Ajankohtaistieto

Ajankohtainen koronavirukseen liittyvä tilannetieto löytyy seuraavista osoitteista:

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: www.thl.fi

Ulkoministeriön matkustustiedotteet: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

Valtioneuvoston tiedote 16.3.2020: https://valtioneuvosto.fi/artikkeli/-
/asset_publisher/10616/hallitus-totesi-suomen-olevan-poikkeusoloissa-
koronavirustilanteen-vuoksi

Tämä toistaiseksi voimassa oleva ohje on hyväksytty Isojoen kunnan johtoryhmässä 16.3.2020 ja sitä päivitetään tarvittaessa.

Lisätiedot:

kunnanjohtaja Juha Herrala, puh. 040-764 7870

hallintojohtaja Juha Mattila, puh. 040-160 1030


Isojoella 16.3.2020

Juha Herrala
Kunnanjohtaja

Isojoen kunta
17.03.20
Isojoen-kunnan-tiedote-koronavirustilanteesta-16-3-2020.pdf
Uutisotsikot:
50 000 euron idea - mihin investointiraha tullaan käyttämään! (23.04.20)
Lauhan Spelit on tältä vuodelta peruttu (23.04.20)
ISOJOKISTEN YKSINYRITTÄJIEN TUKI (14.04.20)
Isojoki-Äppi on nyt ladattavissa! (02.04.20)
Isojoen kunta on käynnistänyt yhteistoimintaneuvottelut (01.04.20)
Kirjakassitoiminta (30.03.20)
Kirjasto - sekä vapaa-aikatoimen uutiset (27.03.20)
Jätehuolto koronavirusaikana (25.03.20)
Ilmoittautuminen nuorten kesätyökampanjaan on alkanut! (23.03.20)
Kökkä asiointipalveluiden järjestämiseksi Isojoella (19.03.20)
Kirjastotoimi tiedottaa (19.03.20)
Tiedoksi kuntosalikävijöille! (18.03.20)
Tiedote kunnanviraston aukiolosta (17.03.20)
Isojoen kunnan tiedote koronavirusepidemiaan varautumiseksi (17.03.20)
Liukuesteet yli 70-vuotiaille isojokisille saatavissa (10.12.19)
Isojoelle ja Teuvalle 30 000 euroa WiFi4EU-rahoitusta (25.10.19)
Koulukolmion syystiedote (20.09.19)
Tietosuoja (02.07.18)
Suupohjan liikenneturvallisuusraportit Isojoen osalta luettavaissa (27.04.18)
Geopark digilehti (09.04.18)

Kuulutukset

Perhepäivähoitajan määräaikainen toimi haettavana 9.11.2020 mennessä (20.10.20)
Isojoen Kunta hakee PERHEPÄIVÄHOITAJAA määräaikaiseen toimeen, ensisijaisesti Kirkonkylän alueelle. Määräaikainen työ ajoittuu ajalle 1.12.2020-31.6.2021. Työn aloitusajankohdasta on mahdollista sopia.
Tarjouspyyntö aurauksista, soran, hiekan ja murskeiden toimittamisesta, maanajosta ja maankaivusta (14.10.20)

ASIOINTILIIKENTEEN REITIT 1.8.2020-31.7.2022 (14.08.20)
Paluuajat ohjeellisia.
Isojoen koulukolmiossa uusi lukuvuosi alkaa tiistaina 11.8. klo 9.00. (06.08.20)

AVI:n ympäristönsuojelulain mukainen päätös /eläinsuoja: Eero Kortesniemi (20.05.20)

Uimarantaluettelo 2020 (22.04.20)

Tiedote ympäristönsuojelun valvontasuunnitelmasta (27.01.20)

Vapon ja Elyn: valitukset Helmiäisenkeitaan turvetuotantoalueen ymp.luvan muuttamiseen (18.12.19)
Vapo Oy:n E-P elykeskuksen valitukset
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston päätöksestä 10.10.2019, nro 233/2019 (Helmikäiskeitaan
turvetuotantoalueen ympäristöluvan muuttaminen sekä laajennusalueen ympäristölupa, Isojoki,hakijana Vapo Oy).
Valtuuston kokous maanantaina 28.10.2019 klo 19.00 asialista (23.10.19)

Viitakoski Ay:n maa-aineslain ja ymp.suojelulain mukainen yhteiskäsittelyhakemus (21.10.19)

Julkipano, maa-aineslupapäätös maa-ainesten ottamiseksi 18.9.2019 (20.09.19)

Syanobakteeria Kodesjärvellä (29.07.19)
Kodesjärven uimarannalla on havaittu runsaasti syanobakteereita eli sinilevää.
Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)

Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Isojoen ja Karijoen kunnat (myöh. tilaajat) pyytävät tarjouksia Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyillä teknisillä ominaisuuksilla.
Tilojen käyttövurohakemus kevät 2019 (06.05.19)

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 4.4.,16.4. ja 29.4. nähtävillä 30.4.2019 (30.04.19)

Europarlamenttivaalit 2019 (23.04.19)
Toukokuun 26. päivänä 2019 toimitetaan Suomessa europarlamenttivaalit.
Koulukuljetustarjouspyynnöt 20.5.2019 mennessä (18.04.19)

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.2.2019 nähtävillä 17.4.2019 (17.04.19)

Ilmoitus eläinsuojan toiminnan laajentamisesta, Jasefam Oy (27.03.19)