Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

RAJAMÄENKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHE
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 §:n ja asetuksen (MRA) 30 §:n mukaisen valmisteluvaiheen kuulemiseksi ilmoitetaan Rajamäenkylän tuulivoimaosayleiskaavan kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.
OX2 Wind Finland Oy suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Isojoen ja Karijoen kuntien alueelle. Kaavoitettava alue Isojoella on noin 60 km2 ja alueelle suunnitellaan 44 voimalaa. Alueella ei ole voimassa olevaa yleiskaavaa tai asemakaavaa. Alue sijoittuu haja-asutusalueen pienkylien väliselle asumattomalle alueelle ja alueella sijaitsee laajoja suoalueita ja metsätalouskäytössä olevaa metsää. Alue on osoitettu lainvoimaisessa Etelä-Pohjanmaan vaihemaakuntakaavassa 1 tuulivoimaloiden alueeksi.
Tuulivoimaosayleiskaava laaditaan oikeusvaikutteisena siten, että sen perusteella voidaan suoraan myöntää rakennusluvat tuulivoimaloille (maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §).
Kunnanhallitus on kokouksessaan 21.10.2019 hyväksynyt Rajamäenkylän osayleiskaavaluonnoksen julkisesti nähtäville 23.10.- 22.11.2019. Asiakirjoihin voi tutustua kunnanvirastossa virka-aikana sekä sähköisesti Isojoen kunnan nettisivulla osoitteessa www.isojoki.fi/asuminen ja rakentaminen/Kaavoitus ja liikenne/Nähtävillä.
Nähtävillä oloaikana osallisilla on mahdollisuus mielipiteen esittämiseen. Mielipiteet osayleiskaavaluonnoksesta tulee toimittaa Isojoen kunnanhallitukselle
22.11. klo 14.00 mennessä, osoitteella Isojoen kunnanhallitus, Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki tai sähköpostilla os. kunnanhallitus@isojoki.fi .
Rajamäenkylän tuulivoimapuiston Isojoen kaavoitusta koskeva yleisötilaisuus pidetään keskiviikkona 13.11.2019 klo 18 osoitteessa Vanhankylän Nuorisoseurantalo, Kristiinantie 1400, Vanhakylä. Yleisötilaisuudessa esitellään myös kaavoituksen kanssa yhtä aikaa vireillä olevan ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) arviointiselostus. Tilaisuuden alussa kahvitarjoilu klo 17.30 alkaen.
Lisätietoja antaa
Kunnanjohtaja Juha Herrala, p. 040 764 7870, juha.herrala@isojoki.fi
Johtava asiantuntija, Miia Nurminen-Piirainen, maankäyttö ja kaavoitus, Pöyry Finland Oy
p. 050 576 358, miia.nurminen-piirainen@poyry.com

Isojoella 22.10.2019
Kunnanhallitus
Katso asiakirjat tästä
23.10.19
Uutisotsikot:
Ilmoituspäätös eläinsuojan toiminnan laajennus/ Forsman Agri Oy (11.11.19)
Jätehuoltomääräysten uudistaminen (08.11.19)
MAA-AINESLAIN MUKAINEN LUPAHAKEMUS SORAN OTTAMISEEN, SEULONTAAN JA VÄLIVARASTOINTIIN (07.11.19)
Stipendit haettavana sekä ehdotukset Vuoden nuori, Kunnon kuntainen, menestyneet urheilijat (06.11.19)
Rakennusluvat (04.11.19)
ELY kuuluttaa /Ympäristövaikutusten arviointiselostus Rajamäenkylän tuulivoimahanke (31.10.19)
LLKY:n yhtymäkokous 18.11.2019 (30.10.19)
Valtuuston kokous maanantaina 28.10.2019 klo 19.00 asialista (23.10.19)
RAJAMÄENKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHE (23.10.19)
Viitakoski Ay:n maa-aineslain ja ymp.suojelulain mukainen yhteiskäsittelyhakemus (21.10.19)
Julkipano, maa-aineslupapäätös maa-ainesten ottamiseksi 18.9.2019 (20.09.19)
Syanobakteeria Kodesjärvellä (29.07.19)
Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)
Matonpesupaikka on suljettu (10.05.19)
Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Tilojen käyttövurohakemus kevät 2019 (06.05.19)
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 4.4.,16.4. ja 29.4. nähtävillä 30.4.2019 (30.04.19)
Europarlamenttivaalit 2019 (23.04.19)
Koulukuljetustarjouspyynnöt 20.5.2019 mennessä (18.04.19)
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.2.2019 nähtävillä 17.4.2019 (17.04.19)

Kuulutukset

Ilmoituspäätös eläinsuojan toiminnan laajennus/ Forsman Agri Oy (11.11.19)
Jäljennös päätöksestä nähtävillä 11.11.-11.12.2019
Jätehuoltomääräysten uudistaminen (08.11.19)

MAA-AINESLAIN MUKAINEN LUPAHAKEMUS SORAN OTTAMISEEN, SEULONTAAN JA VÄLIVARASTOINTIIN (07.11.19)

Stipendit haettavana sekä ehdotukset Vuoden nuori, Kunnon kuntainen, menestyneet urheilijat (06.11.19)
22.11.2019 mennessä
vapaa-aikalautakunnalle os. PL 23, 64901 Isojoki
Rakennusluvat (04.11.19)

ELY kuuluttaa /Ympäristövaikutusten arviointiselostus Rajamäenkylän tuulivoimahanke (31.10.19)

LLKY:n yhtymäkokous 18.11.2019 (30.10.19)

Valtuuston kokous maanantaina 28.10.2019 klo 19.00 asialista (23.10.19)

RAJAMÄENKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHE (23.10.19)
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 §:n ja asetuksen (MRA) 30 §:n mukaisen valmisteluvaiheen kuulemiseksi ilmoitetaan Rajamäenkylän tuulivoimaosayleiskaavan kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.
Viitakoski Ay:n maa-aineslain ja ymp.suojelulain mukainen yhteiskäsittelyhakemus (21.10.19)

Julkipano, maa-aineslupapäätös maa-ainesten ottamiseksi 18.9.2019 (20.09.19)

Syanobakteeria Kodesjärvellä (29.07.19)
Kodesjärven uimarannalla on havaittu runsaasti syanobakteereita eli sinilevää.
Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)

Matonpesupaikka on suljettu (10.05.19)
Matonpesupaikka on nyt suljettu tältä kesältä.
Palataan taas keväällä 2020 asiaan.
Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Isojoen ja Karijoen kunnat (myöh. tilaajat) pyytävät tarjouksia Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyillä teknisillä ominaisuuksilla.
Tilojen käyttövurohakemus kevät 2019 (06.05.19)

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 4.4.,16.4. ja 29.4. nähtävillä 30.4.2019 (30.04.19)

Europarlamenttivaalit 2019 (23.04.19)
Toukokuun 26. päivänä 2019 toimitetaan Suomessa europarlamenttivaalit.
Koulukuljetustarjouspyynnöt 20.5.2019 mennessä (18.04.19)

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.2.2019 nähtävillä 17.4.2019 (17.04.19)