Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Rajamäenkylän tuulivoima, 400 kv voimajohto
KUULUTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA
Rajamäenkylän tuulivoimahanke ja 400 kV:n voimajohto, Karijoki, Isojoki, Kauhajoki, Honkajoki ja Kristiinankaupunki
OX2 Wind Finland Oy on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle
(ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen
arviointiohjelman Rajamäenkylän tuulivoimahankkeesta ja 400 kV:n voimajohdosta.

Tuulivoimahanke käsittää 57 tuulivoimalaa, joista 44 sijoittuu Isojoelle ja 13 Karijoelle.
Lisäksi tarkastellaan hankealueen sähköverkkoon liittymistä varten tarvittavaa 400 kV:n voimajohtoa. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma YVA-menettelyssä tarvittavista selvityksistä sekä arviointimenettelyn.

ARVIOITAVAT VAIHTOEHDOT
Arviointimenettelyssä tarkastellaan viittä vaihtoehtoa seuraavasti:
Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto VE1: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden
kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto liittymällä Seinäjoki-Ulvila -linjaan noin 26 km
400 kV:n voimajohdolla olemassa olevan johtokäytävän vierellä.
Vaihtoehto VE2: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden
kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto liittymällä Arkkukallion sähköasemalle 25 km
400 kV:n voimajohdolla uudessa johtokäytävässä.
Vaihtoehto VE3: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden
kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto liittymällä Seinäjoki?Ulvila-linjaan Lauhavuoren
pohjoispuolella 20 km 400 kV:n voimajohdolla uudessa johtokäytävässä, eteläisempi reittivaihtoehto.
Vaihtoehto VE4: Hankealueelle sijoitetaan enintään 57 voimalaa, yksikköteholtaan 6-10 MW. Voimaloiden
kokonaiskorkeus enintään 300 m. Sähkönsiirto liittymällä Seinäjoki?Ulvila-linjaan Lauhavuoren
pohjoispuolella 20 km 400 kV:n voimajohdolla uudessa johtokäytävässä, pohjoisempi reittivaihtoehto.

ARVIOINTOHJELMA NÄHTÄVILLÄ
Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 16.5. ?14.6.2019 Isojoen kunnanvirastossa (Teollisuustie
1 A, Isojoki), Karijoen kunnanvirastossa (Kristiinantie 3, Karijoki), Kauhajoen kaupungintalolla (Hallintoaukio,
Kauhajoki), Honkajoen kunnanvirastolla (Porhontie 5, Honkajoki), Kristiinankaupungin asiointipisteessä
(Merikatu 47, Kristiinankaupunki) sekä julkaistaan internet-sivulla:
www.ymparisto.fi/rajamaenkylatuulivoimajavoimajohtoYVA

MIELIPITEET JA LAUSUNNOT
Arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 14.6.2019 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 156, 60101 Seinäjoki
tai sähköpostitse kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi
Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävillä samoissa paikoissa kuin arviointiohjelma.YLEISÖTILAISUUS
Arviointiohjelmaa koskeva kaikille avoimet
yleisötilaisuudet pidetään maanantaina 20.5.2019
klo 18.30 Isojoella, Vanhankylän nuorisoseurantalo, Kristiinantie 1400
sekä tiistaina 21.5.2019 klo 18.30 Karijoen nuorisoseurantalolla, Kristiinantie 8.
Tilaisuuksissa kahvitus klo 18.00 alkaen.

LISÄTIETOJA
Hankkeesta vastaava: Kirsi Koivunen, OX2 Wind Finland Oy, kirsi.koivunen@ox2.com,puh. 050 354 3287
YVA-Konsultti: Pöyry Finland Oy, Ella Kilpeläinen, ella.kilpelainen@poyry.com, puh. 010 33 28373.
YVA-menettely: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, Jutta Lillberg-Puskala,
jutta.lillberg-puskala@ely-keskus.fi , puh. 0295 027 655.

ETELÄ-POHJANMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
15.05.19
Uutisotsikot:
Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)
Ilmoituspäätös eläinsuojan toiminnan laajennukselle/Jasefarm Oy (17.05.19)
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Rajamäenkylän tuulivoima, 400 kv voimajohto (15.05.19)
Rajamäenkylän tuulivoima vireille sekä osayleiskaava nähtävillä (13.05.19)
Matonpesupaikka on avattu (10.05.19)
Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Tilojen käyttövurohakemus kevät 2019 (06.05.19)
Tutkimuslupa (02.05.19)
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 4.4.,16.4. ja 29.4. nähtävillä 30.4.2019 (30.04.19)
Europarlamenttivaalit 2019 (23.04.19)
Rakennusluvat (23.04.19)
Koulukuljetustarjouspyynnöt 20.5.2019 mennessä (18.04.19)
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.2.2019 nähtävillä 17.4.2019 (17.04.19)
Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat 22.2. sekä 12.4. 2019 nähtävillä (16.04.19)
Ilmoitus eläinsuojan toiminnan laajentamisesta, Jasefam Oy (27.03.19)
Avustusanomukset vuodelle 2019 haettavana 29.3.2019 klo 15 mennessä (06.03.19)
Päätös Isojoen kalastuskunnan kalastuskieltoa koskevaan hakemukseen (21.12.18)
Tietosuoja (28.05.18)
Uimarantaluettelo 2018 (21.05.18)
(11.04.18)

<< < > >>

Kuulutukset

Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)

Ilmoituspäätös eläinsuojan toiminnan laajennukselle/Jasefarm Oy (17.05.19)

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Rajamäenkylän tuulivoima, 400 kv voimajohto (15.05.19)
KUULUTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA
Rajamäenkylän tuulivoimahanke ja 400 kV:n voimajohto, Karijoki, Isojoki, Kauhajoki, Honkajoki ja Kristiinankaupunki
Rajamäenkylän tuulivoima vireille sekä osayleiskaava nähtävillä (13.05.19)
Isojoen kunnanhallitus on päättänyt 6.5.2019 § 66 Isojoen kuntaan sijoittuvan Rajamäenkylän tuulivoi-mapuiston osayleiskaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.
Matonpesupaikka on avattu (10.05.19)
Matonpesupaikka on avattu. Paikka sijaitsee ns. Pullolan sillan läheisyydessä. Kulku matonpesupaikalle Pappilantieltä.
Tervetuloa mattopyykille!
Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Isojoen ja Karijoen kunnat (myöh. tilaajat) pyytävät tarjouksia Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyillä teknisillä ominaisuuksilla.
Tilojen käyttövurohakemus kevät 2019 (06.05.19)

Tutkimuslupa (02.05.19)
Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa

Luvan haltija: Ympäristöhallinnon hämähäkkityöryhmä
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 4.4.,16.4. ja 29.4. nähtävillä 30.4.2019 (30.04.19)

Europarlamenttivaalit 2019 (23.04.19)
Toukokuun 26. päivänä 2019 toimitetaan Suomessa europarlamenttivaalit.
Rakennusluvat (23.04.19)

Koulukuljetustarjouspyynnöt 20.5.2019 mennessä (18.04.19)

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.2.2019 nähtävillä 17.4.2019 (17.04.19)

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat 22.2. sekä 12.4. 2019 nähtävillä (16.04.19)
Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat 22.2.2019 ja 12.4.2019 pidetään yleisesti nähtävillä 15.4.2019-30.4.2019.
Ilmoitus eläinsuojan toiminnan laajentamisesta, Jasefam Oy (27.03.19)

Avustusanomukset vuodelle 2019 haettavana 29.3.2019 klo 15 mennessä (06.03.19)

Päätös Isojoen kalastuskunnan kalastuskieltoa koskevaan hakemukseen (21.12.18)

Tietosuoja (28.05.18)

Uimarantaluettelo 2018 (21.05.18)

(11.04.18)