Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

Rajamäenkylän tuulivoima vireille sekä osayleiskaava nähtävillä
Isojoen kunnanhallitus on päättänyt 6.5.2019 § 66 Isojoen kuntaan sijoittuvan Rajamäenkylän tuulivoi-mapuiston osayleiskaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.
Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n tarkoittamana oikeusvaikutteisena tuuli-voimaosayleiskaavana, jolloin kaavaa voidaan käyttää suoraan tuulivoimaloiden rakennusluvan myön-tämisen perusteena. Kaava-alue sijoittuu Isojoen ja Karijoen kuntien alueelle. Kaavoitettava alue Isojoella on noin 60 km2 ja alueelle suunnitellaan 44 voimalaa. Kaavoituksen rinnalla on käynnistetty laki-sääteinen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely).

Rajamäenkylän tuulivoimapuiston osayleiskaavan OAS on nähtävillä Isojoen kunnan ilmoitustaululla ja internetsivuilla osoitteessa www.isojoki.fi koko kaavoitusprosessin ajan, ja sitä tarvittaessa täydennetään suunnittelun edetessä. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on mahdollisuus antaa palautetta osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta. Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta pyydetään lähettämään kirjallisena Isojoen kunnanhallitukselle osoitteella: Kunnanhallitus, Isojoen kunta, Te-ollisuustie 1 A, 64901 Isojoki tai sähköpostitse osoitteeseen kunnanhallitus@isojoki.fi.

Yleisötilaisuus
Rajamäenkylän tuulivoimahankkeen YVA:n ohjelmavaiheen ja kaavoituksen aloitusvaiheen yleisötilai-suus pidetään maanantaina 20.5.2019 alkaen klo 18 Vanhankylän nuorisoseurantalolla osoitteessa Kristiinantie 1400, 64810 Vanhakylä, Isojoki.

Lisätietoja

Isojoen kunta
Kunnanjohtaja Juha Herrala, p. 040 764 7870, etunimi.sukunimi@isojoki.fi

Hankkeesta vastaava/OX2
Luvituksen projektipäällikkö, Kirsi Koivunen, p. 050 354 3287, etunimi.sukunimi@ox2.com

Kaavaa laativa konsultti / Pöyry Finland Oy
Johtava konsultti Miia Nurminen-Piirainen, p. 050 576 3580, etunimi.sukunimi@poyry.com
13.05.19
Suunitelma.pdf
Osallistumis ja arviointisuunnitelma
Uutisotsikot:
Rakennus- ja toimenpideluvat (06.09.19)
Ilotulitus huvilakauden päättäjäisissä (16.08.19)
Syanobakteeria Kodesjärvellä (29.07.19)
Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)
Rajamäenkylän tuulivoima vireille sekä osayleiskaava nähtävillä (13.05.19)
Matonpesupaikka on avattu (10.05.19)
Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Tilojen käyttövurohakemus kevät 2019 (06.05.19)
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 4.4.,16.4. ja 29.4. nähtävillä 30.4.2019 (30.04.19)
Europarlamenttivaalit 2019 (23.04.19)
Koulukuljetustarjouspyynnöt 20.5.2019 mennessä (18.04.19)
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.2.2019 nähtävillä 17.4.2019 (17.04.19)
Ilmoitus eläinsuojan toiminnan laajentamisesta, Jasefam Oy (27.03.19)
Avustusanomukset vuodelle 2019 haettavana 29.3.2019 klo 15 mennessä (06.03.19)
Päätös Isojoen kalastuskunnan kalastuskieltoa koskevaan hakemukseen (21.12.18)
Tietosuoja (28.05.18)
Uimarantaluettelo 2018 (21.05.18)
(11.04.18)
Yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 12.3.2018 (15.03.18)
Kunnanhallituksen, kirjasto- ja kulttuurilautakunnan sekä vapaa-aikalautakunnan avustukset vuodelle (02.03.18)

Kuulutukset

Rakennus- ja toimenpideluvat (06.09.19)

Ilotulitus huvilakauden päättäjäisissä (16.08.19)

Syanobakteeria Kodesjärvellä (29.07.19)
Kodesjärven uimarannalla on havaittu runsaasti syanobakteereita eli sinilevää.
Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)

Rajamäenkylän tuulivoima vireille sekä osayleiskaava nähtävillä (13.05.19)
Isojoen kunnanhallitus on päättänyt 6.5.2019 § 66 Isojoen kuntaan sijoittuvan Rajamäenkylän tuulivoi-mapuiston osayleiskaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.
Matonpesupaikka on avattu (10.05.19)
Matonpesupaikka on avattu. Paikka sijaitsee ns. Pullolan sillan läheisyydessä. Kulku matonpesupaikalle Pappilantieltä.
Tervetuloa mattopyykille!
Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Isojoen ja Karijoen kunnat (myöh. tilaajat) pyytävät tarjouksia Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyillä teknisillä ominaisuuksilla.
Tilojen käyttövurohakemus kevät 2019 (06.05.19)

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 4.4.,16.4. ja 29.4. nähtävillä 30.4.2019 (30.04.19)

Europarlamenttivaalit 2019 (23.04.19)
Toukokuun 26. päivänä 2019 toimitetaan Suomessa europarlamenttivaalit.
Koulukuljetustarjouspyynnöt 20.5.2019 mennessä (18.04.19)

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.2.2019 nähtävillä 17.4.2019 (17.04.19)

Ilmoitus eläinsuojan toiminnan laajentamisesta, Jasefam Oy (27.03.19)

Avustusanomukset vuodelle 2019 haettavana 29.3.2019 klo 15 mennessä (06.03.19)

Päätös Isojoen kalastuskunnan kalastuskieltoa koskevaan hakemukseen (21.12.18)

Tietosuoja (28.05.18)

Uimarantaluettelo 2018 (21.05.18)

(11.04.18)

Yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 12.3.2018 (15.03.18)

Kunnanhallituksen, kirjasto- ja kulttuurilautakunnan sekä vapaa-aikalautakunnan avustukset vuodelle (02.03.18)