Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

Europarlamenttivaalit 2019
Toukokuun 26. päivänä 2019 toimitetaan Suomessa europarlamenttivaalit.
Isojoen kunta on yhtenä äänestysalueena ja vaalipäivän äänestyspaikkana on Isojoen
kunnanvirasto (valtuustosali, 2. kerros, hissi käytettävissä), osoite Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki. Vaali-päivänä äänestyspaikalla vaalitoimitus alkaa klo 9.00 ja päättyy klo 20.00.

Ennakkoäänestys
alkaa keskiviikkona 15.5.2019 ja päättyy tiistaina 21.5.2019. Isojoen kunnan yleinen ennakkoäänestyspaikka on Isojoen kunnanvirasto (valtuustosali, 2 krs, hissi käytettävissä), osoite Teollisuustie 1A, 64900 Isojoki. Ennakkoäänestyspaikka on auki ke-pe 15-17.5. klo 9.00-15.00, la-su 18-19.5. klo 11.00-15.00 ja ma-ti 20-21.5. klo 9.00-18.00.

Äänestäjän henkilöllisyyden toteaminen
Äänestäjä on velvollinen esittämään vaalitoimitsijalle selvityksen henkilöllisyydestään (kuvallinen henkilöllisyystodistus). Mikäli äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää henkilölle maksutta väliaikaisen hen-kilökortin äänestämistä varten. Väliaikaista henkilökorttia haettaessa hakijalla on oltava mukana kaksi poliisin ohjeiden mukaista passivalokuvaa.


Ennakkoäänestys laitoksissa
Koivukartanossa, Mäntyrinteessä sekä Kultatähkässä toimitetaan ennakkoäänestys
vaalitoimikunnan määrääminä aikoina, joista ilmoitetaan jokaisessa toimipisteessä.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- tai ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muut äänioikeutetut eivät saa äänestää kotiäänestyksessä. Vaalitoimikunta päättää kotiäänestyksen tarkemmasta ajankohdasta.

Kotiäänestystä haluavan henkilön on ilmoitettava siitä kirjallisesti tai
puhelimitse keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina 14.5.2019 klo 16.00 mennessä.
Mikäli samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä,
on se mainittava ilmoituksessa. Ilmoittautumislomakkeita saa kunnanvirastosta sekä kunnan
kotisivulta (www.isojoki.fi -> kunnan virallinen ilmoitustaulu. Keskusvaalilautakunnan osoite
on PL 23, 64901 Iso-joki. Puhelimitse ilmoituksia ottaa vastaan virka-aikana keskusvaali-
lautakunnan sihteeri Juha Mattila, puh. 040-160 1030 sekä kunnan keskustoimiston
henkilökunta, puh. 043-820 0440.

Isojoki 17.4.2019

Isojoen kunnan keskusvaalilautakunta
23.04.19
Ilmoittautuminen.pdf
Tulosta lomake
Uutisotsikot:
Tempakankeitaan ympäristöluvan muutos (10.10.19)
Helmiäisenkeitaan ympäristöluvan muutos (10.10.19)
Julkipano, maa-aineslupapäätös maa-ainesten ottamiseksi 18.9.2019 (20.09.19)
Syanobakteeria Kodesjärvellä (29.07.19)
Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)
Matonpesupaikka on suljettu (10.05.19)
Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Tilojen käyttövurohakemus kevät 2019 (06.05.19)
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 4.4.,16.4. ja 29.4. nähtävillä 30.4.2019 (30.04.19)
Europarlamenttivaalit 2019 (23.04.19)
Koulukuljetustarjouspyynnöt 20.5.2019 mennessä (18.04.19)
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.2.2019 nähtävillä 17.4.2019 (17.04.19)
Ilmoitus eläinsuojan toiminnan laajentamisesta, Jasefam Oy (27.03.19)
Avustusanomukset vuodelle 2019 haettavana 29.3.2019 klo 15 mennessä (06.03.19)
Päätös Isojoen kalastuskunnan kalastuskieltoa koskevaan hakemukseen (21.12.18)
Tietosuoja (28.05.18)
Uimarantaluettelo 2018 (21.05.18)
(11.04.18)
Yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 12.3.2018 (15.03.18)
Kunnanhallituksen, kirjasto- ja kulttuurilautakunnan sekä vapaa-aikalautakunnan avustukset vuodelle (02.03.18)

Kuulutukset

Valtuuston kokous 28.10.2019 klo 19.00 asialista (23.10.19)

RAJAMÄENKYLÄN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVAN VALMISTELUVAIHE (23.10.19)
Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) 62 §:n ja asetuksen (MRA) 30 §:n mukaisen valmisteluvaiheen kuulemiseksi ilmoitetaan Rajamäenkylän tuulivoimaosayleiskaavan kaavaluonnoksen nähtäville asettamisesta.
Viitakoski Ay:n maa-aineslain ja ymp.suojelulain mukainen yhteiskäsittelyhakemus (21.10.19)

Tempakankeitaan ympäristöluvan muutos (10.10.19)

Helmiäisenkeitaan ympäristöluvan muutos (10.10.19)

Julkipano, maa-aineslupapäätös maa-ainesten ottamiseksi 18.9.2019 (20.09.19)

Syanobakteeria Kodesjärvellä (29.07.19)
Kodesjärven uimarannalla on havaittu runsaasti syanobakteereita eli sinilevää.
Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)

Matonpesupaikka on suljettu (10.05.19)
Matonpesupaikka on nyt suljettu tältä kesältä.
Palataan taas keväällä 2020 asiaan.
Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Isojoen ja Karijoen kunnat (myöh. tilaajat) pyytävät tarjouksia Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyillä teknisillä ominaisuuksilla.
Tilojen käyttövurohakemus kevät 2019 (06.05.19)

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 4.4.,16.4. ja 29.4. nähtävillä 30.4.2019 (30.04.19)

Europarlamenttivaalit 2019 (23.04.19)
Toukokuun 26. päivänä 2019 toimitetaan Suomessa europarlamenttivaalit.
Koulukuljetustarjouspyynnöt 20.5.2019 mennessä (18.04.19)

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.2.2019 nähtävillä 17.4.2019 (17.04.19)

Ilmoitus eläinsuojan toiminnan laajentamisesta, Jasefam Oy (27.03.19)

Avustusanomukset vuodelle 2019 haettavana 29.3.2019 klo 15 mennessä (06.03.19)

Päätös Isojoen kalastuskunnan kalastuskieltoa koskevaan hakemukseen (21.12.18)

Tietosuoja (28.05.18)

Uimarantaluettelo 2018 (21.05.18)