Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

Mt 661 parantaminen välillä 664 - Kauhajoen raja, Isojoki, tiesuunnitelma nähtävillä
Tiesuunnitelma MT 661 PARANTAMINEN VÄLILLÄ MT 664 - KAUHAJOEN RAJA, ISOJOKI pidetään yleisesti nähtävänä 30 päivää välisen ajan Isojoen kunnan ilmoitustaululla 27.2.-29.3.2019 {laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §).
Suunnitelmaan on mahdollista tutustua suunnitelman nähtävänäoloaikana Isojoen kunnanvirastossa
virka-aikanana.
Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa, on mahdolli¬suus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on osoitettava Etelä-Pohjanmaan elinkeino- liikenne - ja ympäristökeskukselle ja toimitettava Isojoen kunnalle ennen nähtävänäoloajan päättymistä osoitteella: Teollisuustie 1 A, 64900 Isojoki, tai sähköpostilla: kunnanhallitus@isojoki.fi (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 §).
27.02.19
Uutisotsikot:
Avustusanomukset vuodelle 2019 haettavana 29.3.2019 klo 15 mennessä (06.03.19)
Eduskuntavaalit 2019 (01.03.19)
Mt 661 parantaminen välillä 664 - Kauhajoen raja, Isojoki, tiesuunnitelma nähtävillä (27.02.19)
Aluehallintoviraston päätös Vanhankylän Kalanviljely Oy:n hakemukseen (27.02.19)
Kuulutus pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten ehdotuksista (26.02.19)
Yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 15.1.2019 (17.01.19)
Päätös Isojoen kalastuskunnan kalastuskieltoa koskevaan hakemukseen (21.12.18)
Talven liikuntakampanja 1.1.-31.3.2019 (20.12.18)
Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavaehdotus (06.09.18)
Tietosuoja (28.05.18)
Uimarantaluettelo 2018 (21.05.18)
(11.04.18)
Yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 12.3.2018 (15.03.18)
Kunnanhallituksen, kirjasto- ja kulttuurilautakunnan sekä vapaa-aikalautakunnan avustukset vuodelle (02.03.18)
Yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 7.2.2018 (08.02.18)
Kunnanvaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi vaalikaudelle 1.6.2017 - 31.05.2021 valitut (13.04.17)
Talteenotettujen eläinten hoito (01.06.16)
Kunnanvaltuutetut 1.1.2013 - 31.12.2016 (01.11.12)

Kuulutukset

Avustusanomukset vuodelle 2019 haettavana 29.3.2019 klo 15 mennessä (06.03.19)

Eduskuntavaalit 2019 (01.03.19)

Mt 661 parantaminen välillä 664 - Kauhajoen raja, Isojoki, tiesuunnitelma nähtävillä (27.02.19)

Aluehallintoviraston päätös Vanhankylän Kalanviljely Oy:n hakemukseen (27.02.19)

Kuulutus pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten ehdotuksista (26.02.19)

Yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 15.1.2019 (17.01.19)

Päätös Isojoen kalastuskunnan kalastuskieltoa koskevaan hakemukseen (21.12.18)

Talven liikuntakampanja 1.1.-31.3.2019 (20.12.18)

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavaehdotus (06.09.18)

Tietosuoja (28.05.18)

Uimarantaluettelo 2018 (21.05.18)

(11.04.18)

Yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 12.3.2018 (15.03.18)

Kunnanhallituksen, kirjasto- ja kulttuurilautakunnan sekä vapaa-aikalautakunnan avustukset vuodelle (02.03.18)

Yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 7.2.2018 (08.02.18)

Kunnanvaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi vaalikaudelle 1.6.2017 - 31.05.2021 valitut (13.04.17)

Talteenotettujen eläinten hoito (01.06.16)

Kunnanvaltuutetut 1.1.2013 - 31.12.2016 (01.11.12)