Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

Aluehallintoviraston päätös Vanhankylän Kalanviljely Oy:n hakemukseen
ALUEHALLINTOVIRASTO Länsi ja Sisä-Suomi
Dnro LSSAVl/6317/2015
Vesilain mukainen päätös
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto on 27.2.2019 antanut päätök¬sen nro 43/2019.
Hakija: Vanhakylän Kalanviljely Oy
Asia : Veden ottaminen Lapväärtin-lsojoesta kalanviljelylaitoksella käytettä¬väksi ja ympäristölupa kalojen kasvattamiseksi maa-altaissa Isojoen kunnan Vanhakylässä
Tämä kuulutus pidetään nähtävänä valitusaikana 27.2. - 29.3.2019 Iso¬joen kunnan ilmoitustaululla. Päätös on luettavissa osoitteessa www.avi.fi/lupatietopalvelu.Isojoen kunnan kirjastossa on käytössä yleisötietokoneita asiakirjojen katsomiseen. Päätös on nähtävillä vali¬tusaikana myös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastossa (Wolffintie 35, Vaasa).
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa päätöksen antamisesta. Vali¬tusaikaa laskettaessa päätöksen antopäivää ei oteta lukuun. Valitusai¬ka päättyy 29.3.2019.
Valitus on osoitettava Vaasan hallinto-oikeudelle, PL 204, 65101 Vaasa. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Kiinteistön osaomistajaa pyydetään toimittamaan tämä tiedoksianto kiin¬teistön muille omistajille tai haltijoille.
Lisätietoja antavat
Ympäristötarkastaja Asa Eriksson, puh. 0295 018 747
Ympäristöneuvos Stefan Nyman, puh. 0295 018 743
sähköpostiosoite: etunimi.sukunimi@avi.fi
puh. 0295 018 450 kirjaamo.lansi@avi.fi www.avi.fi/lansi
Vaasan päätoimipaikka Wolffintie 35
PL 200, 65101 Vaasa
27.02.19
Uutisotsikot:
Avustusanomukset vuodelle 2019 haettavana 29.3.2019 klo 15 mennessä (06.03.19)
Eduskuntavaalit 2019 (01.03.19)
Mt 661 parantaminen välillä 664 - Kauhajoen raja, Isojoki, tiesuunnitelma nähtävillä (27.02.19)
Aluehallintoviraston päätös Vanhankylän Kalanviljely Oy:n hakemukseen (27.02.19)
Kuulutus pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten ehdotuksista (26.02.19)
Yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 15.1.2019 (17.01.19)
Päätös Isojoen kalastuskunnan kalastuskieltoa koskevaan hakemukseen (21.12.18)
Talven liikuntakampanja 1.1.-31.3.2019 (20.12.18)
Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavaehdotus (06.09.18)
Tietosuoja (28.05.18)
Uimarantaluettelo 2018 (21.05.18)
(11.04.18)
Yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 12.3.2018 (15.03.18)
Kunnanhallituksen, kirjasto- ja kulttuurilautakunnan sekä vapaa-aikalautakunnan avustukset vuodelle (02.03.18)
Yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 7.2.2018 (08.02.18)
Kunnanvaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi vaalikaudelle 1.6.2017 - 31.05.2021 valitut (13.04.17)
Talteenotettujen eläinten hoito (01.06.16)
Kunnanvaltuutetut 1.1.2013 - 31.12.2016 (01.11.12)

Kuulutukset

Avustusanomukset vuodelle 2019 haettavana 29.3.2019 klo 15 mennessä (06.03.19)

Eduskuntavaalit 2019 (01.03.19)

Mt 661 parantaminen välillä 664 - Kauhajoen raja, Isojoki, tiesuunnitelma nähtävillä (27.02.19)

Aluehallintoviraston päätös Vanhankylän Kalanviljely Oy:n hakemukseen (27.02.19)

Kuulutus pohjavesialueiden luokitusten ja rajausten ehdotuksista (26.02.19)

Yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 15.1.2019 (17.01.19)

Päätös Isojoen kalastuskunnan kalastuskieltoa koskevaan hakemukseen (21.12.18)

Talven liikuntakampanja 1.1.-31.3.2019 (20.12.18)

Etelä-Pohjanmaan III vaihemaakuntakaavaehdotus (06.09.18)

Tietosuoja (28.05.18)

Uimarantaluettelo 2018 (21.05.18)

(11.04.18)

Yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 12.3.2018 (15.03.18)

Kunnanhallituksen, kirjasto- ja kulttuurilautakunnan sekä vapaa-aikalautakunnan avustukset vuodelle (02.03.18)

Yhteistoimintalautakunnan pöytäkirja 7.2.2018 (08.02.18)

Kunnanvaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi vaalikaudelle 1.6.2017 - 31.05.2021 valitut (13.04.17)

Talteenotettujen eläinten hoito (01.06.16)

Kunnanvaltuutetut 1.1.2013 - 31.12.2016 (01.11.12)