Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

Ilmoituspäätös eläinsuojan toiminnan laajennukselle/Jasefarm Oy
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän ympäristölautakunta antaa 17.5.2019 seuraavan ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 d §:ssä tarkoitetun ilmoituspäätöksen:
Ympäristölautakunta 15.5.2019 § 10
Hakija: Jasefarm Oy
Kristiinantie 1027
64810 VANHAKYLÄ
Toiminta: Naudanlihantuotannon laajennus. Tilalle rakennetaan uusi 240 sonnipaikan lihanautakasvattamo. Eläinmäärä laajennuksen jälkeen on 495 vasikkaa ja 440 lihanautaa. Lisäksi rakennetaan uusi kelluvalla katteella varustettu liete-säiliö, jonka tilavuus on 2500 m3.
Sijainti: Isojoen kunnan Vanhakylän tila UUSITALO, kiint.tunnus 151-405-5-127, osoitteessa: Kristiinantie 1027, 64810 Vanhakylä.
Nähtävänäpito: Jäljennös päätöksestä on yleisesti nähtävillä Isojoen kunnanvirastossa auki-oloaikoina 17.5.-17.6.2019, os. Teollisuustie 1 A, Isojoki, sekä sähköisesti osoitteessa www.llky.fi > hallinto ja päätöksenteko > kuulutukset
Valitusaika: Muutoksenhakemista varten säädetty valitusaika päättyy 17.6.2019
Muutoksenhaku: Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen.
Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuteen viimeistään 17.6.2019 viraston aukioloaikana.
Valitusoikeus: Muutosta saavat hakea kirjallisella valituksella:
- luvan hakija,
- se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea,
- rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät,
- toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ym-päristövaikutukset ilmenevät,
- elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikun-nan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen,
- muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen.
Tarkempi valitusosoitus on päätöksen liitteenä.
Osoite: VAASAN HALLINTO-OIKEUS
PL 204, Korsholmanpuistikko 43, 65101 Vaasa
vaasa.hao@oikeus.fi
Lisätiedot: Ympäristösihteeri Niina Tuovinen, puh. 050 3864 625,
s-posti: etunimi.sukunimi@llky.fi
Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Ympäristölautakunta, PL 100, 61801 Kauhajoki
17.05.19
Uutisotsikot:
Koulunkäynnin ohjaaja (24.05.19)
Perusopetuksen tuntiopettajia (23.05.19)
Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 1.8.2019?31.7.2020 (23.05.19)
Kunnanvaltuuston kokous 29.5.2019 klo 13.00 alkaen Isojoen kunnanvirastossa (22.05.19)
Rakennusluvat (22.05.19)
Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)
Ilmoituspäätös eläinsuojan toiminnan laajennukselle/Jasefarm Oy (17.05.19)
Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Rajamäenkylän tuulivoima, 400 kv voimajohto (15.05.19)
Rajamäenkylän tuulivoima vireille sekä osayleiskaava nähtävillä (13.05.19)
Matonpesupaikka on avattu (10.05.19)
Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Tilojen käyttövurohakemus kevät 2019 (06.05.19)
Tutkimuslupa (02.05.19)
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 4.4.,16.4. ja 29.4. nähtävillä 30.4.2019 (30.04.19)
Europarlamenttivaalit 2019 (23.04.19)
Rakennusluvat (23.04.19)
Koulukuljetustarjouspyynnöt 20.5.2019 mennessä (18.04.19)
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.2.2019 nähtävillä 17.4.2019 (17.04.19)
Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat 22.2. sekä 12.4. 2019 nähtävillä (16.04.19)
Ilmoitus eläinsuojan toiminnan laajentamisesta, Jasefam Oy (27.03.19)

Kuulutukset

Koulunkäynnin ohjaaja (24.05.19)

Perusopetuksen tuntiopettajia (23.05.19)

Luokanopettajan viransijaisuus ajalle 1.8.2019?31.7.2020 (23.05.19)

Kunnanvaltuuston kokous 29.5.2019 klo 13.00 alkaen Isojoen kunnanvirastossa (22.05.19)

Rakennusluvat (22.05.19)

Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)

Ilmoituspäätös eläinsuojan toiminnan laajennukselle/Jasefarm Oy (17.05.19)

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma, Rajamäenkylän tuulivoima, 400 kv voimajohto (15.05.19)
KUULUTUS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMASTA
Rajamäenkylän tuulivoimahanke ja 400 kV:n voimajohto, Karijoki, Isojoki, Kauhajoki, Honkajoki ja Kristiinankaupunki
Rajamäenkylän tuulivoima vireille sekä osayleiskaava nähtävillä (13.05.19)
Isojoen kunnanhallitus on päättänyt 6.5.2019 § 66 Isojoen kuntaan sijoittuvan Rajamäenkylän tuulivoi-mapuiston osayleiskaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.
Matonpesupaikka on avattu (10.05.19)
Matonpesupaikka on avattu. Paikka sijaitsee ns. Pullolan sillan läheisyydessä. Kulku matonpesupaikalle Pappilantieltä.
Tervetuloa mattopyykille!
Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Isojoen ja Karijoen kunnat (myöh. tilaajat) pyytävät tarjouksia Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyillä teknisillä ominaisuuksilla.
Tilojen käyttövurohakemus kevät 2019 (06.05.19)

Tutkimuslupa (02.05.19)
Tutkimuslupa näytteenottoon ja liikkumiseen metsähallituksen hallinnassa olevilla suojelualueilla ja suojeluun varatuilla alueilla koko maassa

Luvan haltija: Ympäristöhallinnon hämähäkkityöryhmä
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 4.4.,16.4. ja 29.4. nähtävillä 30.4.2019 (30.04.19)

Europarlamenttivaalit 2019 (23.04.19)
Toukokuun 26. päivänä 2019 toimitetaan Suomessa europarlamenttivaalit.
Rakennusluvat (23.04.19)

Koulukuljetustarjouspyynnöt 20.5.2019 mennessä (18.04.19)

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.2.2019 nähtävillä 17.4.2019 (17.04.19)

Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat 22.2. sekä 12.4. 2019 nähtävillä (16.04.19)
Keskusvaalilautakunnan pöytäkirjat 22.2.2019 ja 12.4.2019 pidetään yleisesti nähtävillä 15.4.2019-30.4.2019.
Ilmoitus eläinsuojan toiminnan laajentamisesta, Jasefam Oy (27.03.19)