Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Ajankohtaista

 

Takaisin

Kunnanvaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi vaalikaudelle 1.6.2017 - 31.05.2021 valitut
KUNTAVAALIT 2017


Huhtikuun 9. päivänä toimitettujen kuntavaalien tuloksena kun-nanvaltuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi vaalikaudelle 1.6.2017 - 31.05.2021 on valittu seuraavat henkilöt:

Kunnanvaltuutetut 1.6.2017 - 31.05.2021:

Nimi ja arvo ja/tai Äänimäärä Vertausluku Puolue ammatti

1. Saarikoski Matti 94 609,000 KESK
metsätilallinen

2. Teikari Simo 61 304,500 KESK
eläkeläinen

3. Syväoja Erkki 71 253,000 KOK
kauppias,eläke-
läinen

4. Saarinen Esa 61 203,000 KESK
rikosylikonstaa-
peli

5. Huhtala Tero 54 152,250 KESK
maanviljelijä,
koneasentaja

6. Rantala Jorma 38 134,000 PS
maanviljelijä, elä-
keläinen

7. Hautala Toni 39 126,500 KOK
yrittäjä

8. Vainionpää Jukka 40 121,800 KESK
yrittäjä

9. Herrala Antti 39 101,500 KESK
maanviljelijä,
yrittäjä

10. Jaakkola Marianne 35 87,000 KESK
emäntä, eläkeläinen

11. Alakortes Anna 34 84,333 KOK
myyjä

12. Junttila Jukka 32 76,125 KESK
maanviljelijä

13. Kuusimäki Ari 59 69,000 SDP
autonkuljettaja

14. Siltaoja Johannes 32 67,667 KESK
maanviljelijä, yrittä-


15. Kallio Sari 27 67,000 PS
yrittäjä

16. Kankaanpää Mauri 32 63,250 KOK
ruokakuski

17. Pitkäranta Jari 30 60,900 KESK
talomyyjä

18. Laine Jukka-Tapio 30 55,364 KESK
rehtori

19. Jaakkola Pia 30 50,750 KESK
koulutyöntekijä

20. Penttilä Juulia 30 50,600 KOK
koulunkäynti-
avustaja

21. Peltonen Juha 29 46,846 KESK
maanviljelijä, hit-
saajaVaravaltuutetut puolueittain kutsumisjärjestyksessä:

Suomen Keskusta r.p.

1. Kublina Kristine 28 43,500
maatalouslomittaja
2. Nevala Tanja 10 40,600
asiakaspalvelija
3. Siltaoja Marko 4 38,063
autonkuljettaja

Kansallinen Kokoomus r.p.

1. Rönnholm Juuso 20 42,167
valtiotieteen maisteri,
ministerin erityisavus-
taja
2. Saari Panu 18 36,143
luokanopettaja
3. Maunula Jukka 9 31,625
kihlakunnanulosotto-
mies

Perussuomalaiset r.p.

1. Virtanen Arja 22 44,667
myyjä
2. Vaarainkorpi Tony 21 33,500
sähköasentaja, kiinteis-
töpalvelualan työntekijä

Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p.

1. Kivinen Pentti 6 34,500
autonkuljettaja,
eläkeläinen
2. Tiikko Anja 4 23,000
eläkeläinen


Isojoki 12.04.2017

Isojoen kunnan keskusvaalilautakunta
13.04.17
Uutisotsikot:
Rakenus- ja toimenpideluvat (27.06.19)
18.6.2019 Syanobakteeritiedote/ Kodesjärven uimaranta (18.06.19)
Isojoen kunnanvirasto on suljettu 1.7.-28.7.2019 (12.06.19)
Luokanopettajan viransijaisuus 1.8.2019?31.7.2020 (hakuajan jatkaminen) 24.6.menn. (10.06.19)
Perusopetuksen tuntiopettajia (hakuajan jatkaminen) 24.6.2019 mennessä (10.06.19)
Kunnanvaltuuston kokous 29.5.2019 klo 13.00 alkaen Isojoen kunnanvirastossa (22.05.19)
Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)
Rajamäenkylän tuulivoima vireille sekä osayleiskaava nähtävillä (13.05.19)
Matonpesupaikka on avattu (10.05.19)
Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Tilojen käyttövurohakemus kevät 2019 (06.05.19)
Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 4.4.,16.4. ja 29.4. nähtävillä 30.4.2019 (30.04.19)
Europarlamenttivaalit 2019 (23.04.19)
Koulukuljetustarjouspyynnöt 20.5.2019 mennessä (18.04.19)
Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.2.2019 nähtävillä 17.4.2019 (17.04.19)
Ilmoitus eläinsuojan toiminnan laajentamisesta, Jasefam Oy (27.03.19)
Avustusanomukset vuodelle 2019 haettavana 29.3.2019 klo 15 mennessä (06.03.19)
Päätös Isojoen kalastuskunnan kalastuskieltoa koskevaan hakemukseen (21.12.18)
Tietosuoja (28.05.18)
Uimarantaluettelo 2018 (21.05.18)

Kuulutukset

Yhteysviranomaisen lausunto (14.07.19)
Rajamäenkylän tuulivoimahanke ja 400 kV:n voimajohto, Karijoki, Isojoki, Kauhajoki ja Honkajoki

Nähtävillä alla olevasta linkistä
15.7.-15.8.2019.

Lisäksi lausunto on nähtävillä www.ymparisto.fi/rajamaenkylatuulivoimajavoimajohtoYVA
Rakenus- ja toimenpideluvat (27.06.19)

18.6.2019 Syanobakteeritiedote/ Kodesjärven uimaranta (18.06.19)

Isojoen kunnanvirasto on suljettu 1.7.-28.7.2019 (12.06.19)

Luokanopettajan viransijaisuus 1.8.2019?31.7.2020 (hakuajan jatkaminen) 24.6.menn. (10.06.19)

Perusopetuksen tuntiopettajia (hakuajan jatkaminen) 24.6.2019 mennessä (10.06.19)

Kunnanvaltuuston kokous 29.5.2019 klo 13.00 alkaen Isojoen kunnanvirastossa (22.05.19)

Uimarantaluettelo Suupohjan yleisistä uimarannoista (17.05.19)

Rajamäenkylän tuulivoima vireille sekä osayleiskaava nähtävillä (13.05.19)
Isojoen kunnanhallitus on päättänyt 6.5.2019 § 66 Isojoen kuntaan sijoittuvan Rajamäenkylän tuulivoi-mapuiston osayleiskaavoituksen vireilletulosta ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) nähtäville asettamisesta.
Matonpesupaikka on avattu (10.05.19)
Matonpesupaikka on avattu. Paikka sijaitsee ns. Pullolan sillan läheisyydessä. Kulku matonpesupaikalle Pappilantieltä.
Tervetuloa mattopyykille!
Isojoen ja Karijoen kuntien tarjouspyyntö Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista (09.05.19)
Isojoen ja Karijoen kunnat (myöh. tilaajat) pyytävät tarjouksia Isojoen ja Karijoen omatoimikirjastoratkaisuista tarjouspyyntöasiakirjoissa määritetyillä teknisillä ominaisuuksilla.
Tilojen käyttövurohakemus kevät 2019 (06.05.19)

Tarkastuslautakunnan pöytäkirjat 4.4.,16.4. ja 29.4. nähtävillä 30.4.2019 (30.04.19)

Europarlamenttivaalit 2019 (23.04.19)
Toukokuun 26. päivänä 2019 toimitetaan Suomessa europarlamenttivaalit.
Koulukuljetustarjouspyynnöt 20.5.2019 mennessä (18.04.19)

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 21.2.2019 nähtävillä 17.4.2019 (17.04.19)

Ilmoitus eläinsuojan toiminnan laajentamisesta, Jasefam Oy (27.03.19)

Avustusanomukset vuodelle 2019 haettavana 29.3.2019 klo 15 mennessä (06.03.19)

Päätös Isojoen kalastuskunnan kalastuskieltoa koskevaan hakemukseen (21.12.18)

Tietosuoja (28.05.18)