Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Nuorten kuuleminen 

 

Nuorisolain (72/2006) 8§:n mukaan nuoria on kuultava heitä koskevassa päätöksenteossa. 
Isojoella nuorten kuulemista toteutetaan seuraavasti (vap.ltk 26.2.2013/9§, 23.4.2013/13§ ja 30.9.2014/28§)

Vapaa-aikalautakunta on päättänyt:

1.  myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden kolmelle 15-24 -vuotiaalle isojokiselle toistaiseksi. Oppilaskunta nimeää lukuvuosittain kaksi vähintään 15 -vuotiasta edustajaansa ja yhdestä edustuspaikasta tiedotetaan vanhemmille nuorille.        

2. tarvittaessa kuulla edelleen 13-16 -vuotiaiden asioissa myös koulun oppilaskuntaa

3. selvittää mahdollisuuden Aloitekanavasta luopumiseen. Lasten ja nuorten vaikuttamiskeino on toteutettu hankerahalla, yhteistyössä Suupohjan alueen nuorisotoimien kanssa.

4. järjestää edelleen lasten ja nuorten kyselytunnin kunnan päättäjille kerran vuodessa. Oppilaiden tentattavana ovat mm. valtuuston puheenjohtajisto, kunnanhallituksen pj, kunnanjohtaja, osastopäälliköt, ravitsemispäällikkö sekä vapaa-aikatoimen edustus.

5. selvittää mahdollisuutta uuden toimielimen asettamiseksi. Toimielimessä käsiteltäisiin nuorten kannalta merkittävät asiat (vastataan nuorisolain 1§ ja 8§ sääntelyyn), sekä keskusteltaisiin lähitulevaisuudessa vireille tulevista asioista ja niistä keinoista, joilla päätöksentekoon voi vaikuttaa (vastataan kuntalain 27 § ja 29§ sääntelyyn) sekä nuorten esiin tuomista asioista. Toimielin kokoontuisi muutaman kerran vuodessa tai tarvittaessa. Tavoitteena olisi vuorovaikutuksellisen toiminnan kehittäminen nuorten ja hallinnon välille. Toimielimeen nimettäisiin luottamushenkilöitä, lautakuntien esittelijät sekä eri ikäisten nuorten edustajia.

Käytännössä nuorten edustajana toimiva nuori pääsee osallistumaan vapaa-aikalautakunnan kokouksiin ja kertomaan siellä nuorten mielipiteitä sekä vaikuttamaan osaltaan nuoria koskevassa päätöksenteossa. Vapaa-aikalautakunta kokoontuu yleensä neljä tai viisi kertaa vuodessa.

Jos kiinnostuit vaikuttamismahdollisuudesta ja haluat toimia nuorten edustajana, niin ilmoittaudu vapaa-aikatoimistoon Merja Mukkala-Heiskala puh. 040-199 0367 tai email: nimi.sukunimi@isojoki.fi.   

 

 Oppilaskunta

 

 Nuortenideat.fi