Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

Nuorten kuuleminen 

Nuorisolaki 6. luku, voimaan 1.1.2017 24 § Nuorten osallistuminen, vaikuttaminen ja kuuleminen

"Nuorten mahdollisuudesta osallistua ja vaikuttaa nuorisovaltuustossa tai vastaavassa nuorten vaikuttajaryhmässä säädetään kuntalain (410/2015) 26 §:ssä. Sen lisäksi, mitä tässä laissa tai muualla laissa säädetään, kunnan ja valtion viranomaisen tulee tarjota ja järjestää nuorille mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa paikallista, alueellista ja valtakunnallista nuorisotyötä ja -politiikkaa koskevien asioiden käsittelyyn tai heitä tulee muutoin kuulla mainituissa asioissa. Lisäksi nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa".

Isojoella nuorten kuulemista toteutetaan seuraavasti:

Nuorisovaltuusto perustettu 2017 (vap.ltk 29.6.2017 § 20)

Uusi nuorisovaltuusto 1.1.2019-31.12.2020
* Jäseniä on kuusi
* Nuorisovaltuuston jäsenet ovat Senni Luomaniemi, Sanni Viitalähde ja Konsta Kytöneva, Sofia Länsivuori, Sanni Pitkäranta ja Lyydia Lahtinen.


Tietoa nuorisovaltuustosta

Muut vaikuttamiskanavat:

- koulun oppilaskunta

- lasten ja nuorten kyselytunti kunnan päättäjille kerran vuodessa

- nuorten ja päättäjien tapaamiset

- suupohja.fi/nuoret

- nuorten ideat.fi -palvelu (verkkodemokratia)

 

 Nuortenideat.fi