Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINTA

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta vastaa kunta. Perusopetuslain mukaisesti Opetushallitus päättää aamu- ja iltapäivätoiminnan tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä antamalla toimintaa varten perusteet, joiden mukaan toimintaa tulee järjestää.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan yleisenä tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja terveyttä. Toiminnan tavoitteena on tukea myös kodin ja koulun kasvatustyötä. Toiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman aikuisen läsnäoloa ennen ja jälkeen koulupäivän.

Toiminta tarjoaa lapsille monipuoliset mahdollisuudet osallistua ohjattuun ja virkistävään toimintaan sekä mahdollistaa levon rauhallisessa ympäristössä, ammattitaitoisen ja tehtävään soveltuvan henkilön valvonnassa.

Isojoella aamu- ja iltapäivätoiminnan piiriin kuuluvat myös esikoululaiset. Koululaisten/esikoululaisten iltapäivätoiminta on siirtynyt elokuussa 2012 hallinnollisesti koulun puolelle. Koululaisten tarvitsema aamupäivähoito ja iltahoito järjestetään edelleen päivähoidon toimesta.

 

Yhteystietoja aamu- ja iltapäivätoimintaa koskevissa asioissa:

rehtori, puh. 0400 712 244

koulun toimistosihteeri, puh. 040 199 0522

iltapäivätominnan ohjaajat, puh. 040 851 4750

päiväkodin johtaja, puh. 040 586 8709

 

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma 

 

  

 

Toimintaan hakeminen 

Toimintaan haetaan erillisellä hakulomakkeella.  Hakulomakkeita saa koulututoimistosta, päivähoidon ohjaajalta (päivähoitotoimisto, päiväkoti Nurmennukka, Kristiinantie 17 C, 64900 ISOJOKI) tai iltapäivätoiminnan ohjaajilta. Lomakkeen voi myös tulostaa täytettäväksi tästä.

Hakulomake

Seuraavan lukuvuoden toimintaan haetaan edellisen lukuvuoden keväällä (ilmoitus Suupohjan Sanomissa kevään aikana). Toimintaan voi hakea myös pitkin toimintakautta.

Hakemus palautetaan koulutoimistoon tai päivähoidon ohjaajalle.

 

  

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut

Aamu- ja iltapäiväoiminnan maksuperiaatteet 1.1.2010 alkaen:

1) Aamupäivätoiminta: 20 euroa. Iltapäivätoiminta: 60 euroa. Maksimissaan 80 euroa.

2) Mikäli lapsi on aamu- ja iltapäivätoiminnassa enintään 10 pv/kk, peritään puolet ko. maksuista, esim. iltapäivätoiminta tällöin 30 euroa.

3) Sisaralennus aamu- ja iltapäivätoiminnassa, jos perheessä on muitakin lapsia aamu- ja iltapäivätoiminnan piirissä, max 15 euroa.

4) Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä.

5) Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, peritään puolet kuukausimaksusta.

6) Tilapäinen aamu- ja iltapäivätoimintamaksu 6 euroa/pv (huom! joitakin päiviä/vuosi).

Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat ottaen siihen on syytä (sosiaalityöntekijän lausunto).

 

Päivitetty 27.3.2020