Ajankohtaista Palaute Kartat Asiointi Yhteystiedot Isojoki-linkit Henkilöstölle

VARHAISKASVATUSMAKSUT

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan Isojoen kunnan varhaiskasvatuksen asiakasmaksu -ohjeisiin.

Varhaiskasvatuksen maksut on päivitetty 1.8.2020 alkaen.

 

Varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on ensimmäisen lapsen osalta 289 euroa kuukaudessa.

Lasta koskevaa 27 euroa pienempää maksua ei peritä. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia nuorimman lapsen maksusta,

eli enintään 145 euroa kuukaudessa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

 

Varhaiskasvatusmaksua perittävää maksua määrittäessä otetaan tuloina huomioon lapsen, hänen vanhemman tai muun huoltajan, sekä

näiden kanssa yhteistaloudessa avio - tai avoliitossa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

 

Asiakasmaksut-2020.pdf

 

 

Varhaiskasvatus maksuun liittyvissä kysymyksissä tiedustelut:

Päiväkodin johtaja Sari Uusitalo p. 040 586 8709

sekä Janne Yli-Yrjänäinen p. 040 199 0522

 

 

 "Maailmassa monta on ihmeellistä asiaa. Ne hämmästyttää, kummastuttaa pientä kulkijaa."

 Kuva: Mira Kujanpää

 

Päivitetty 27.3.2020